pension

Till Dig som arbetsgivare

Kursen ”Pension i sikte” ger företaget en möjlighet att visa större personalansvar.
Medarbetarna som ska avsluta sina betalda arbeten kan via den här kursen förbereda sig på en ny framtid och bli aktiva på ett annat sätt. Tillsammans med deltagare från sitt eller andra företag tittar man tillbaka på sitt yrkesverksamma liv och reflekterar kring sin förändrade livssituation. Vi ger konkreta verktyg för att vara förberedd inför den kommande förändrade livssituationen och ge fortsatt inspiration och engagemang.

Vi tror att ett företag vinner mycket i goodwill genom att ta hand om sin personal, inte bara initialt utan hela tiden. Den bästa marknadsföringen nöjda medarbetare!

Vi vill med denna kurs ge arbetsgivare en medveten företags utveckling som gynnar både rekrytering och personal. Tillsammans kommer vi överens om det upplägg som bäst passar Ert företag.

2-dagars eller 1-dagskurs? Kontakta oss, så får ni höra vårt upplägg och komma med egna förslag! Den här utbildningen kan du även kombinera med en livsglädjeresa till vackra Portugal. Se mer info: Pension i sikte! 

Vi erbjuder även skräddarsydda uppdrag för chefer och medarbetare där fokus ligger på att öka glädjen och utvecklingen i gruppen.

Röster från kursdeltagare:

  • Tack, jag är så positiv till allt jag fick med mig.
  • Informativt och en bra kurs på alla sätt.
  • Jättebra kurs! Jag har skrattat mycket, men också fått eftertankar.
  • En bra dag med medvetandegörande liksom praktisk information.
  • Jag var lite tagen av kursen som smälte in och växte efter tid.
  • Pratat med grannar och vänner om kursen; de tycker som jag att EON erbjudit en bra kurs!
  • Tänk att få en kurs där dom satsar på MIN utveckling innan jag går i pension!

”Det är synd att ålderdomen inte kommer tidigare i livet.” – Okänd
”Ålderdom existerar inte. Det finns blott människor som är mindre unga än andra. Det är det hela.” – Simon de Beauvoir

annikas-tips2

Urklipp från M-magasin nr 14, 2015