Charlotté Markhester
Ämneslärare/NGH hypnosterapeut/ICF Coach

Charlotte har gedigen erfarenhet att undervisa i mental träning, psykologi och religion.
Hennes ledord är balans och insikt för fortsatt utveckling. Charlotte arbetar idag som utbildare för seniorklasser.
Hennes vision är att skapa nätverk mellan generationer. Genom ökad kunskap om oss själva i olika åldrar så skapar vi en trygg plattform för ungdomar och barn.

info@livsforandring.com
Mob: 070-410 410 1

Annika Sabelsjö
Socionom/Handledare/Medlare

Annika har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i förändringssituationer, både från privat, statlig och kommunal verksamhet.

Hennes ledord är positiv pådrivare.
Annika arbetar idag som utbildare och medlare.
Hennes vision är att själv känna glädje i allt hon gör och därmed ge andra energi och inspiration. Annika har även en annan sida www.duicentrum.eu

info@livsforandring.com
Mob: 073-025 662 8

Vår historia
Charlotte var lärarkollega till Christine Perk, som med sin man som är hjärtläkare, bott en tid i Holland; där man aktivt jobbade med att ge blivande pensionärer en kurs i konsten av bli pensionär.
Christine gav Charlotte sin idé då hon  själv skulle gå  pension och tyckte  ”Lotta” var precis rätt person. Lotta hade då  varit  på en av mina Mindfulnessföreläsningar och kontaktade mig.  Jag kände inte Lotta direkt förutom att hon haft mina barn som lärare i psykologi och religion på gymnasiet. Så möttes vi; med en broschyr på holländska om ”Pension i sikte”. Där och då bestämde vi oss för att satsa på detta.

Lite kul i sammanhanget var att Lotta kontaktat mig för längre sen och ville jobba med mig. Jag var då relativt nystartad som egenföretagare med enskild firma och ville inte ha någon anställd. Men när sen Lotta återkom med denna formidabla idé; beslöt vi på en dag att starta AB tillsammans, vilket vi gjorde inom någon månad; när vi väl fick igenom ett namn ( vi ville hetat Kax Ab….). Vi kände oss kaxiga. Vi är ödmjukt kaxiga i inställningen att man måste ta sig själv på stort allvar och ge sig själv chans att utvecklas.

Så började arbetet: vem ska vi vända oss till? Hur ska vi göra? Kursen från Holland låg på en hel kursvecka. Så vi skissade och tog kontakt med jurist, ekonomoch läkare för att få ett liknande veckoupplägg. Så startade vi Operation Försäljning. Envishet, målmedvetenhet och vilja är bra att ha i allt. Vi tror på att jobba  personligt med hjärta och engagemang för att nå bästa resultat. Idag jobbar vi främst med skräddarsydda dagskurser.

Vi ligger före i tiden. Vårt intresse och vår erfarenhet från arbetsförmedling, rehabilitering, marknadsföring, coachning, omställning synkar samman i företagens vinst av goodwill. Att satsa på sin personal; inte bara initialt utan i fortbildning under hela arbetslivet och inte minst; inför slutet på arbetslivet; ger den anställde en fin känsla av gåva från företaget som gynnar alla.

Nu Gratulerar vi Dig till att vara intresserad av Din Verksamhets utveckling och Goodwill!

Vänligen Annika Sabelsjö och Charlotte Markhester