Lotta

Lotta Markhester
Ämneslärare/NGH hypnosterapeut/ICF Coach

Charlotte har gedigen erfarenhet att undervisa i mental träning till såväl individer som grupper.
Hennes ledord är balans och insikt för fortsatt utveckling. Charlotte arbetar idag som arbetskonsulent.
Hennes vision är att skapa nätverk mellan generationer.

info@livsforandring.com
Mob: 070-410 410 1

Annika Sabelsjö
Annika Sabelsjö
Socionom/Handledare/Medlare

Annika har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i förändringssituationer, både från privat, statlig och kommunal verksamhet.
Annika arbetar idag som arbetskonsulent.
Hennes vision är att själv känna glädje i allt hon gör och därmed ge andra av energi och inspiration.

info@livsforandring.com
Mob: 073-025 662 8