VÄLKOMMEN TILL AC LIVSFÖRÄNDRING

Vi erbjuder ett rikt kursutbud. Exempelvis drömskola, lär dig självhypnos, mental träning för seniorer och  för blivande Pensionärer ”Pension i sikte”, samt för anställd personal eller chefer; ” Att hålla som människa i ett utsatt arbete,” se Kurser Vi har också glädjen att hjälpa Motivera Utbildning med kurser i Arbetsmiljö SAM systematisk arbetsmiljö (AFS2001:1), OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS2015:4) samt Arbetsmiljö för chefer. Mer information om dessa utbildningar hittar du i länken här Motivera Utbildning Oskarshamn

Annika jobbar idag som egenföretagare främst som medlare, samt med samtal och handledning inom områdena karriärvägledning, konflikthantering/medling, relationsvägledning, stresshantering / Mindfulness, samt Handledning i socialt arbete; se hemsidan www.duicentrum.eu.
Hon har erfarenhet som arbetsförmedlare, kurator, socionomkonsult, jobbcoach, samtalspartner och entreprenör. Annika erbjuder även Handledning och Personalstöd.

Charlotte jobbar idag också som egenföretagare främst som kursledare samt är ICF Coach, NGH hypnosterapeut och diplomerad Reikihealer andra graden samt aurarening och gör nu slutprov i kursen internationellt certifierad Havening Techniques. Hon är utbildad ämneslärare i Psykologi, Religion och historia och har arbetat som gymnasielärare på Oscarsgymnasiet och på Oskarshamns Folkhögskola bl.a. med Seniorgrupper och med Studiemotiverande folkhögskolekurser SMF där hon varit projektledare. Hon har även lång erfarenhet från styrelser och föreningar.

Tillsammans ser vi behovet av kurser och föreläsningar som syftar till att stärka den enskilde liksom gruppen, den anställde och chefer. Vi jobbar med hjärta, hjärna och glädje!

Kontakta oss gärna!
E-post: info@livsforandring.com
eller på mobil:
Annika Sabelsjö
0730-25 66 28

Charlotte Markhester
070-410 410 1

Nytt

AC Livsförändring

Kontakta oss gärna!
E-post: info@livsforandring.com

Annika Sabelsjö
Mob: 0730-25 66 28

Charlotte Markhester
Mob: 070-410 410 1